Dr. Vera Boroņenko (kopš 2016.g. marta - Komarova) – biedrības valdes priekšsēdētāja (kopš 2014.g. marta), Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta vadošā pētniece, 2009.gadā aizstāvējusi promocijas darbu par klasteriem, CV;

Mr. Andris Spulis – biedrības valdes loceklis, "Latvian Logistics Chain Cluster" klastera koordinators, "KOMIN" valdes loceklis, līdzīpašnieks;

Prof. Dr. Tatjana Volkova – Banku augstskolas rektore, iniciatore un atbalstītāja klasteru ekspertu darba grupas izveidei;  

Ms. Lilita Sparāne – biedrības valdes locekle, „Latvijas Informāciju tehnoloģijas klasteri” izpilddirektors; 

Mr. Uldis Eglītis – biedrības valdes loceklis, SIA „Remedine” izpilddirektors, darbojas Latvijas medicīnas klastera veicināšanas jomā, veic doktorantūras pētījumu par klasteriem; 

Mr. Igors Klapenkovs – biedrības loceklis, veic doktorantūras pētījumu par tūrisma klasteriem, Vidzemes augstskolas lektors; 

Dr. Zane Zeibote - biedrības  locekle, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pētniece, 2019.gadā aizstāvējusi promocijas darbu par klasteriem;

Mr. Kaspars Šteinbergs – biedrības loceklis, veic doktorantūras pētījumu par radošajām industrijām – filmu klasteriem Latvijā; 

Mr. Gints Turlajs – biedrības loceklis, doktorantūras students, Latvijas Universitāte;  

Mr. Ifor Ffowcs Williams – Cluster Navigators, Jaunzēlande

kā arī citi dalībnieki un atbalstītāji...