Īsa vēsture:

2009.gada novembris – norisinās neformāla darba grupa, kuras mērķis ir apvienot un vest kopā klasteru praktiķus, ekspertus un pētniekus. 

2010.gada septembris – oficiāli tiek reģistrēta biedrība “Baltijas jūras reģiona klasteru eksperti” ar mērķi atbalstīt klasteru attīstību Latvijā un Baltijas jūras reģionā.