Projekta sanāksmes:

https://digiwomen.bamde.org/project_meetings.htm

DigiWomen projekta partneru noslēguma sanāksme

DigiWomen projekta partneru trešā, noslēguma sēde notika 2022. gada 12. un 13. septembrī Rīgā un to organizēja Latvijas partneris – biedrība “Baltijas jūras reģiona klasteru eksperti” (BJRKE).

Lai gan sanāksme sākotnēji bija plānota 2022.gada aprīlī, tā tika pārcelta uz septembri atbilstoši projekta pagarināšanai sakarā ar Krievijas karu pret Ukrainu, kas dramatiski ietekmēja Ukrainas projekta partneraNacionālās Tehniskās universitātes Harkivā, kolēģu darbaspējas.

Sanāksmes galvenie mērķi bija pārskatīt projekta galveno ziņojumu un ieteikumus, lai to pabeigtu, nodrošināt intelektuālā produkta izplatīšanas pasākumus, organizēt diskusiju par uzdevumiem galaziņojuma sagatavošanai, arī izvērtēt turpmākās darbības attīstības iespējas, balstoties uz šā projekta rezultātiem.

Sanāksmē piedalījās šādi projekta partneru organizāciju pārstāvji:

˗ Dr. Zane Zeibote un Dr. Vera Komarova no BJRKE, Latvija;

˗ Dr. Ria Aerts (tiešsaistē), Dr. Paolo ZARAMELLA un Alberto Maistrello no consulenza Direcionale di Paolo ZARAMELLA, Itālija;

˗ Athanasia Ioannidou (tiešsaistē) no Grieķijas Sieviešu uzņēmēju asociācijas SEGE;

˗ Prof. Igors Konoņenko un Asoc. Prof. Marina Grinčenko no Nacionālās Tehniskās universitātes Stratēģiskās vadības katedras, Harkivas Politehniskais institūts, Ukraina;

˗ Dr. Mirela Alpēza no CEPOR MVU un uzņēmējdarbības politikas centra, Horvātija;

˗ Herwig Simoner no BIT Management Beratung GmbH, Austrija, un

˗ Assoc. Prof. Kostadins Kolarovs un Dr. SILVIYA Georgieva no UNWE uzņēmējdarbības institūta, Bulgārijā.

Tikšanās notika Latvijas Universitātes Inovāciju centrā Rīgā, kura augsto tehnoloģiju aprīkojums ļāva efektīvi apvienot klātienes un tiešsaistes līdzdalību, līdzīgi otrajā partneru sanāksmē, ko rīkoja Itālijas galvaspilsētas partneris - konsulenza Direcionale di Paolo ZARAMELLA.

Tikšanās laikā tika identificēti galvenie virzieni intelektuālā produkta realizācijai, projekta rezultāti mācību programma, kurā ietverts kursu kopums ekspertu apmācībai uzņēmējdarbības digitalizācijai un sieviešuuzņēmēju apmācībai, kā arī ziņojums ar rekomendācijām sieviešu uzņēmējdarbības attīstībai un jo īpaši uzņēmējdarbības digitalizāciju atbalstošām institūcijām un organizācijām paredzētās mācību programmas izmantošanai.

Darba programmu papildināja kultūras un sabiedriski pasākumi, kas radīja atmosfēru neformālai saziņai tikšanās dalībnieku starpā un tādējādi veicināja savstarpējās uzticības un komandas darba stiprināšanu, kas ir svarīgi projekta darba gaitā.

Multiplikatīvie pasākumi:

https://digiwomen.bamde.org/new_page_1.htm

Apaļā galda diskusijas:

https://digiwomen.bamde.org/events.htm