EIROPAS REĢIONA UZŅĒMĒJDARBĪBAS SAVIENOŠANA – EFEB TĪKLOJUMS

EFEB projekts tika uzsākts 2015. gada oktobrī un ilgs 2 gadus. EFEB tīklojuma galvenais mērķis ir apmācīt, dot padomus un attīstīt uzņēmējdarbības prasmes sievietēm-uzņēmējām, iesaistot viņas PIA sadarbībā ar lielu attīstības potenciālu un paaugstinot sabiedrības informētību, atbalstot sieviešu līdzdalību un radot jaunas ekonomiskās un sociālās iespējas pārtikušam Eiropas reģionam. Šajā ziņā projekta galvenais uzdevums ir veicināt jaunu prasmju apguvi un radīt vidi, kas ir labvēlīga sieviešu-uzņēmēju skaita palielināšanai un sieviešu vadītu uzņēmumu un jaunu darba vietu paplašināšanai. Turklāt, projekta mērķis ir veicināt dzimumu līdztiesību, uzsverot spēcīgu sieviešu nepieciešamību sociālās uzņēmējdarbības sektorā un īstenojot darbības, kas koncentrējas uz motivējošu atbalstu sievietēm-uzņēmējām caur izglītību, informāciju, apmācību, labo praksi.

Projekta mērķi:

 1. Iesaistīt sievietes mācību pasākumos ar mērķi attīstīt viņu profesionalitāti un karjeras pieredzi
 2. Iemācīt sievietēm-uzņēmējām, kā uzņemties vairāk aprēķinātus riskus
 3. Iedvesma un atbalsts topošajām sievietēm-uzņēmējām un sievietēm, kuras atgriežas darbā
 4. Mācīt sievietēm uzņēmējdarbības prasmes un veicināt iespējas karjeras attīstībai
 5. Popularizēt uzņēmējdarbību, lai vairāk sieviešu un, jo īpaši jaunākās, nopietni apsvērt uzņēmējdarbību kā karjeras iespēju
 6. Iedrošināt sievietes-uzņēmējas izveidot savus uzņēmumus
 7. Konsultēt inovācijas vadībā / ražošanā un labāko praksi, lai ieviestu jaunus uzņēmējdarbības modeļus

Mērķa grupas un finanšu labuma guvēji:

 1. Visu vecuma sievietes
 2. Sievietes uzņēmējas, kurām pieder savs bizness
 3. Sievietes bez darba
 4. Sievietes, kuras vēlas uzsākt savu biznesu
 5. Nevalstiskās organizācijas
 6. Nacionālās un vietējās sieviešu-uzņēmēju asociācijas un visu veidu uzņēmējdarbības organizācijas, kameras, utt. 
 7. Nacionālie nodibinājumi/institūti, kas saistīti ar dzimumu līdztiesības jautājumiem
 8. Vietēji, nacionāli un starptautiski tīklojumi un iniciatīvas, kā arī uzņēmumi, kas atbalsta uzņēmējdarbību un sieviešu līdzdalību 
 9. Valsts un vietējās iestādes (pašvaldības, reģioni, u.c.)
 10. Organizācijas, kas nodarbojas ar pētījumiem, un universitātes
 11. ES un starptautiskās organizācijas

Projekta partneri:

Projekta partneri pārstāv 8 valstis: Gruziju, Vāciju, Grieķiju, Latviju, Lietuvu, Spāniju, Lielbritāniju un Ukrainu.

                              Vadošais partneris                              


Projekta partneri

EUROKEYS PARTNERI


Skatieties arī:       Sagaidāmie rezultāti       Projekta aktualitātes