MĀCĪBU MODELIS, kas ir izveidots digitalizācijas ekspertu apmācību vajadzībām, kam nepieciešamas papildus zināšanas un parsmes, lai palīdzētu sievietēm uzņēmējām, kas nonākušas gŗūtībās, rast ienākumus un kļūt patstāvīgām.

Curriculum_prototype_LV.docx