Biedrības attīstību nodrošina jaunu biedru piesaiste, dalība projektos un starptautiskā sadarbība, kā arī pastāvīga biedrības dalībnieku profesionālās kapacitātes palielināšana.

2010

Klasteru apmācības

2010.gada 22.-24.septembris: biedrības biedri piedalījās LIAA organizētajā praktiskajā apmācības seminārā Rīgā „Klasteru attīstības un konkurētspējas principi", ko vadīja Mr. Ifor Ffowcs Williams - „Cluster Navigators" dibinātājs no Jaunzēlandes.

2010.gada novembris: Zane Zeibote piedalījās Dānijas Klasteru akadēmijas „RegX" rīkotajās Klasteru vadības apmācībās Kopenhāgenā, Dānijā.

Dalība Ziemeļvalstu-Baltijas mobilitātes programmā

BJRKE piedalījās Ziemeļvalstu-Baltijas mobilitātes un tīkla programmā uzņēmējdarbībai un rūpniecībai, ko administrē Ziemeļvalstu ministru padome. Šīs programmas ietvaros biedrības biedri Z.Zeibote, V.Boroņenko, A.Spulis un Banku Augstskolas Biznesa un finanšu pētniecības centra rektore T.Volkova piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Somiju 2010.gada oktobrī, lai tiktos ar kolēģiem no Somijas Ekonomikas pētījumu institūta (ETLA) Helsinkos un pētniecības centra „Culminatum Espoo".

2011

Klasteru apmācības

2011.gada 30-31.marts: biedrības eksperti Zane Zeibote un Vera Boronenko piedalījās TCI Eiropas reģionālā konferencē Tallinā "Iedvesmojošie klasteri jaunās desmitgades sākumā" un prezentēja pētījumu "Klasterizācijas specifika darba spēka koncentrācijā Latvijas ekonomikā".

Dalība Ziemeļvalstu-Baltijas mobilitātes programmā

Ziemeļvalstu-Baltijas mobilitātes un tīkla programmas uzņēmējdarbībai un rūpniecībai ietvaros biedrības biedri Z.Zeibote, V.Boroņenko, A.Spulis un Banku Augstskolas Biznesa un finanšu pētniecības centra rektore T.Volkova piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Dāniju 2011.gada aprīlī, lai tiktos ar kolēģiem no „Business Kolding", „Agro Food Park", klasteru akadēmijas „RegX", Politikas ideju laboratorijas „FORA" un Kopenhāgenas Biznesa skolas.

Pieredze ES mazās uzņēmējdarbības īstenošanā Latvijā

BJRKE eksperti projekta "Pētījums par MVU politikas pasākumu izveidi un SBA īstenošanas novērtējumu MVU darbības pārskata 2010 ietvaros" ietvaros sadarbībā ar ETLA analizēja ES mazās uzņēmējdarbības īstenošanu (SBA) Latvijā.

2012

Ekspertīze par klasteru attīstību un ES mazās uzņēmējdarbības īstenošanu Latvijā

BJRKE eksperti sadarbībā ar Kurzemes biznesa inkubatoru izstrādāja stratēģiju Zaļo tehnoloģiju klasteru ieviešanai Latvijā.

BJRKE eskperti sadarbībā ar ETLA turpināja darbu pie ES mazās uzņēmējdarbības īstenošanu (SBA) Latvijā analīzes projekta "Pētījums par MVU politikas pasākumu izveidi un SBA īstenošanas novērtējumu MVU darbības pārskata 2011 ietvaros" ietvaros.

Ekspertīze par biznesa atbalsta pakalpojumiem Latvijā

BJRKE eksperti sadarbībā ar "Ecorys Netherland B.V. - Ekonomikas politikas analīze" strādāja pie biznesa atbalsta pakalpojumiem Latvijā analīzes, kas norisinājās starptautiskā pētījuma "Atbalsta pakalpojumi MVU Starptautiskā uzņēmējdarbībā 2012" ietvaros.

2013

Dalība programmā "Erasmus jaunajiem uzņēmējiem" (EJU)

BJRKE eksperti sadarbībā ar CIT GmbH un citiem starptautiskajiem partneriem uzsāka darbu pie programmas "Erasmus jaunajiem uzņēmējiem" (EJU) ieviešanas Latvijā, kas deva iespēju Latvijas jaunajiem uzņēmējiem stažēties Eiropas uzņēmumos.

Plašāka informācija:

Eiropas Savienības (ES) programma "Erasmus jaunajiem uzņēmējiem" (EJU) (Erasmus for Young Entrepreneurs), piedāvā Latvijas jaunajiem uzņēmējiem iespējas un finansiālu atbalstu, lai dotos pieredzes apmaiņā uz dažādu Eiropas valstu uzņēmumiem tuvāko divu gadu laikā. Programma piedāvā iespējas arī pieredzējušiem Latvijas uzņēmumiem - uzņemt pie sevis jaunos uzņēmējus no citām Eiropas valstīm. Sākot ar šo gadu, biedrība "Baltijas jūras reģiona klasteru eksperti" organizē un koordinē Latvijas uzņēmēju apmaiņas braucienus EJU ietvaros.

 "Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” ir pārrobežu apmaiņas programma, kas dod iespēju jaunajiem uzņēmējiem (ar uzņēmējdarbības pieredzi līdz 3 gadiem) un tiem, kas gatavojas uzsākt uzņēmējdarbību, mācīties no pieredzējušiem uzņēmējiem, kuri vada uzņēmumus citās Eiropas Savienības valstīs. Pieredzes apmaiņa notiek, jaunajiem uzņēmējiem uzturoties pie pieredzējušiem uzņēmējiem, kas palīdz apgūt maza uzņēmuma vadīšanā nepieciešamās prasmes. Uzņemošā puse iegūst jaunas idejas savam uzņēmumam un iespējas sadarboties ar ārzemju partneriem vai uzzināt par jauniem tirgiem. Eiropas Savienība daļēji sedz uzturēšanās izdevumus, kas sniedz iespējas gūt pieredzi Eiropā tieši jaunajiem uzņēmējiem. Papildus informācija par programmu pieejamā mājas lapā: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu.

Biedrība "Baltijas jūras reģiona klasteru eksperti" organizē un koordinē Latvijas uzņēmēju apmaiņas braucienus EJU ietvaros, kā arī organizē ārvalstu jauno uzņēmēju uzņemšanu pieredzējušos Latvijas uzņēmumos. Pieredzes apmaiņu jaunie uzņēmēji var plānot no 1 līdz 6 mēnešiem. Svarīgi, lai jaunajam uzņēmējam būtu vai nu uzsākta biznesa ideja vai skaidrs biznesa plāns, kas paredz jauna produkta vai pakalpojuma attīstību.

 jaunais uzņēmējs Jūs būsiet ieguvējs no apmācības darbavietā — mazā vai vidējā uzņēmumā citur Eiropas Savienībā. Tā ļaus ar mazākiem sarežģījumiem sekmīgi uzsākt uzņēmējdarbību vai stiprinās Jūsu jauno uzņēmumu. Jūs varat gūt labumu arī no piekļuves jauniem tirgiem, starptautiskajai sadarbībai un potenciālām sadarbības iespējām ar uzņēmējdarbības partneriem ārvalstīs.

 uzņemošajam uzņēmumam Jūsu ieguvums var būt jaunas idejas, ko Jūsu uzņēmumā ienes motivēts jaunais uzņēmējs. Viņam var būt īpašas prasmes vai zināšanas tādā jomā, kuru Jūs nepārzināt, kas var papildināt Jūsu pieredzi. Lielākā daļa uzņemošo uzņēmēju bija tik apmierināti ar gūto pieredzi, ka pēc tam nolēma uzņemt pie sevis citus jaunos uzņēmējus.

Prioritārās jomas, kurās iespējama pieredzes apmaiņa ir sekojošas: tūrisms, piegādes ķēdes un loģistika, automobiļu ražošana, medicīna, lauksaimniecība, agrorūpniecība un pārtikas ražošana, linkopība, komercpakalpojumi, IT, celtniecība, metālapstrāde, radoša ekonomika, vides aizsardzība, atkritumu pārstrāde, energoefektivitāte, alternatīvā enerģija. Priekšroka tie dota uzņēmumiem, kuri nodarbina imigrantus, kā arī lauku uzņēmējiem. Programma līdzfinansē jaunajam uzņēmējam ceļa un uzturēšanās izmaksas apmaiņas laikā (600 -1000 Eiro mēnesī atkarībā no valsts, bet maksimāli ne vairāk kā 2100 Eiro par visu vizīti). Pieredzes apmaiņā var doties jau sākot no šī gada pavasara. Jārēķinās, ka no pieteikšanās brīža līdz braukšanas, lai nokārtotu visas formalitātes, paies vismaz 2 mēneši.

Ja vēlaties doties pieredzes apmaiņā uz ārzemēm vai uzņemt pie sevis jaunos uzņēmējus no Eiropas, kā arī saņemt papildus informāciju, lūdzam sazināties ar biedrību "Baltijas jūras reģiona klasteru eksperti"! 

Lūdzu skatīt papildu informāciju (angļu valodā): ERASMUS Leaflet_NewEntrepreneur_EN.pdf, ERASMUS-Leaflet_Host_EN.pdf 

Projekta partneri:

1. CIT – Centrum fur Innovation und Technologie GmbH, Vācija  2. ISM Mainz e.V – Institut fur Sozialpadagogische Forschung Mainz e.V., Vācija  

3. BSC Kranj – Poslovno Podporni Center d.o.o., Kranj, Slovēnija     

4. FACC – Federacion Asturiana de Concejos, Spānija  

5. Aydin – Aydin Governorship, Turcija    


2014

Dalība QuAT - kvalifikācija labu darbavietu mikro un mazos tūrisma uzņēmumos tūrisma reģionā Spreewald 

  • Projekta mērķis / uzdevumi: starpvalstu pieredzes apmaiņa par tēmu, kā organizēt kvalifikāciju labām darbavietām mikro un mazos tūrisma uzņēmumos.
  • Projekta norise: 2014.gada 1.februāris – 2015.gada 31.marts, 14 mēmenši