BJRKE biedri ir iesaistīti biznesa klasteros gan kā praktizētāji, gan arī kā pētnieki. Tādēļ mēs varam sniegt ekspertīzi un konsultācijas tiem, kas veido klasterus vai plāno to darīt, kā arī tiem, kas jau darbojas klasterī.

2012.gadā BJRKE eksperti sadarbībā ar Kurzemes Biznesa inkubatoru izstrādāja stratēģiju Zaļo tehnoloģiju klastera izveidei Latvijā.

BJRKE vēlas izveidot platformu pieredzes apmaiņai, diskusijām un sadarbībai starp biznesa klasteriem gan Latvijā, gan arī starptautiskā līmenī.