Sagaidāmie projekta rezultāti        

 1. Pētījums par jaunām, pieprasītām iemaņām un vajadzībām katrā iesaistītajā valstī, kā arī sagatavots ziņojums par kopējām vajadzīgajām prasmēm, kas balstās uz ES prasmju veidošanas noteikumiem
 2. Vietēji pieejamas praktiskās zināšanas eko-inovācijas, sociālās uzņēmējdarbības un digitālās ekonomikas jomās, kas pēc tam palielinās un atbalstīs paraugprakšu apmaiņu un mācīšanos no piemēriem.
 3. Instruktoru apmācības programma, tostarp īstenojot 17 tiešsaistes seminārus, kur 3 eksperti no katras organizācijas tiks izglītoti 17 moduļos.
 4. 18 EFEB akadēmiju organizēšana un ieviešana katrā valstī, kopumā 900 dalībniekiem.
 5. Mācību materiālu sagatavošana priekš divu veidu vietējām akadēmijām (2 dažādi plāni katrā valstī, bet abi vienādi iztulkoti katras valsts nacionālajā valodā).
 6. Organizētas 3 meistarklases katrā valstī, kur katrā meistarklases aplī ir vismaz 20 dalībnieki.
 7. Izveidotas 3 veidu mācību programmas (gan kopīgi angļu valodā, gan iztulkotas katrā partnervalsts valodā).
 8. Kopumā tiks sagatavoti un iztulkoti 17 moduļi.
 9. Viena meistarklases mācību programmas angļu valodas versija būs pieejama interneta mācību platformā.
 10. Kā daļa no meistarklasēm tiks organizēti un popularizēti 17 interneta semināri (webinar) vairāk nekā 5000 cilvēkiem un organizācijām.
 11. Meistarklasēs piedalīsies 540 praktikanti.
 12. Meistarklašu dalībniekiem par piedalīšanos tiks izsniegti 540 sertifikāti.
 13. Tiks sagatavots, veicināts un īstenots mentoringa plāns.
 14. No katras meistarklases 5 uzņēmēji tiks nodrošināti ar mentoringu.
 15. No katras organizācijas ar mentoringu tiks nodrošināti 15 dalībnieki.
 16. Kopumā tiks mentorēti 135 praktikanti un katrs saņems mentoringa sertifikātu
 17. Vismaz 27 speciālisti tiks iesaistīti kā mentori projektā
 18. Tiks organizēti 3 starptautiskas sanāksmes / semināri, tajos piedaloties vismaz 150 cilvēkiem.
 19. Tiks sagatavota projekta mājas lapa, kur sadaļā "e-apmācības" būs pieejami visi mācību materiāli.
 20. Vairāk nekā 550 cilvēki varēs lejupielādēt un sekot e-mācību rīka un tīmekļa vietnes aktualitātēm.
 21. Tiks izveidoti sociālie instrumenti projekta veicināšanai ar vairāk nekā 1000 skatījumiem.
 22. Tiešu labumu no projekta gūs aptuveni 1630 cilvēki, tiekot tieši iesaistīti projekta aktivitātēs, bet 550 cilvēki iesaistīti netieši, izmantojot e-rīkus un tīmekļa vietni.