JAUNUMI

03/12/2020

Projekta uzsākšanas sanāksme

DigiWomen projekta uzsākšanas sanāksme notika 2020. gada 3. decembrī.

Sanāksmes mērķis bija savstarpēji iepazīstināt partneru organizācijas, apmainoties ar informāciju par to pieredzi, kā arī informēt par projekta mērķiem, pārrunāt partneru veicamos uzdevumus un pasākumus atbilstoši projekta vērtētāju noteiktajiem ierobežojumiem projekta ieviešanā.

Projekta uzsākšanas tiešsaistes sanāksme notika no Sofijas, Bulgārijas – Pasaules un nacionālās ekonomikas Universitātes Uzņēmējdarbības institūta (UNWE), ko organizēja projekta koordinators. Diemžēl, Covid-19 pandēmijas dēļ noteiktie ierobežojumi neļāva projekta partneru pārstāvjiem personīgi ierasties uz šo sanāksmi.

Sanāksmē piedalījās vadītāji un eksperti no partneru organizācijām:

  • Dr. Paolo Zaramella, Dr. Ria Aerts, Alberto Maistrello no Consulenza Direzionale di Paolo Zaramella (CDPZ), Itālijā
  •  Herwig Simoner (Mag. CMC) ni bit management Beratung GesmbH, Austrijā
  • Apostolina Tsaltampasi un Katerina Mouratidou no Grieķu sieviešu uzņēmēju asociācijas – SEGE, Grieķijā
  • Dr. Vera Komarova un Dr. Zane Zeibote no Baltijas jūras reģiona klasteru ekspertu biedrības (CE BSR), Latvi
  • Prof. Dr. Igors Kononenko un Dr. Karina Bukrijeva no Ukrainas nacionālās tehniskās universitātes “Harkovas Politehniskais institūts” Stratēģiskās vadības departamenta (NTU KhPI), Ukrainā
  • Dr. Mirela Alpeza un Danica Eterović no CEPOR SMEs un Uzņēmējdarbības politikas centra, Horvātijā
  • Dr. Kostadins Kolarovs, Dr. Nikolajs Vankovs, and Dr. Silvija Georgijeva no UNWE Uzņēmējdarbības institūta, Bulgārijā.

Prof. Dr. Diana Kopeiva, UNWE  prorektore zinātniski pētnieciskajā darbā uzrunāja dalībniekus, uzsverot projekta svarīgumu, palīdzot risināt sieviešu uzņēmējdarbības attīstībai svarīgus jautājumusViņa arī izteica apmierinātību ar partnerības augsto līmeni, kas apvieno nozīmīgu ekspertīzi un pieredzi visos ar projektu saistītos aspektos, mērķos un uzdevumos.

Partneri prezentēta sevi un savas pārstāvētās institūcijasiepazīstināja, uzsverot pieredzi, kas gūta, ieviešot dažādus projektus ar līdzīgām aktualitātēm, kā arī savu dalību dažādos starptautiskos tīklojumos.

Dr. Ria Aerts, Consulenza Direzionale di Paolo Zaramella komandas pārstāve, prezentēja DigiWomen projekta zinātnisko pusi, kā arī iepazīstināja ar projekta aktivitāšu pētnieciskā aspekta īstenošanu. 

Kostadins Kolarovs no UNWEs Uzņēmējdarbības institūta  prezentēja projekta galvenos mērķus, saturu un aktivitātes, mērķa grupas, pasākumus u.c., kā tie sākotnēji tika plānoti un, kādā veidā plānota to sašaurināta ieviešana pēc apstiprināšanas nosacījumiem, lai nodrošinātu plānveidīgu un laicīgu projekta ieviešanu, ko ietekmē arī problēmas, kas saistītas ar Covid-19 pandēmijas izraisīto krīzi.

Paolo Zaramella detalizētāk presentēja plānoto aktivitāšu struktūru un saturu, lai nodrošinātu intelektuālā darba rezultātus, kas noteikti pieteikumā ekspertu apmācībai, lai palīdzētu sievietēm – uzņēmējām ar nepieciešamo digitālo rīku ieviešanu. Šīs apmācību programmas mērķis ir sasaistīt ekspertu zināšanas par digitālajiem rīkiem ar  citām biznesam nepieciešamām prasmēm, kuras sievietēm – uzņēmējām pietrūkst, ko tās neuzskata par svarīgām vai pieiet savādāk nekā vīrieši – uzņēmēji, piemēram socializēšana, internacionalizācija, stratēģiskā attīstība, uzņēmējdarbības iespēju meklēšana u.c. Sanāksmes laikā dalībnieki aktīvi diskutēja par apmācību programmas izstrādāšanu.

Kostadins Kolarovs detalizēti prezentēja otrā intelektuālā darba sagaidāmo rezultātu – Ziņojumu ar rekomendācijām, kas tiks sagatavots, lai nodrošinātu vadlīnijas apmācību programmas efektīvai lietošanai, kāda būtu tās ieviešanas sagaidāmā ietekme un, kā tas varētu palīdzēt atbalsta organizācijām un politikas veidotājiem uzlabot sieviešu – uzņēmēju situāciju kopumā, gan arī atbalstīt sievietes uzņēmējas kas atrodas sarežģītā situāciju, gan MVU kopumā.

Diskusijai starp projekta partneriem sekoja prezentācijas par tādiem svarīgiem jautājumiem kā projekta praktiskā ieviešana, ieskaitot sadarbību ar katras valsts asociētajiem partneriem, apmācību programmas mērķa grupas: sieviešu – uzņēmēju profilu precizēšana, projekta turpmākās aktivitātes un uzdevumus, laika plānošanu, partneru pienākumus, kā arī nākamo partneru tikšanos organizēšanu.