Ms. Zane Zeibote – biedrības valdes priekšsēdētāja, veic doktorantūras pētījumu par klasteriem, strādā klasteru projektā Baltijas jūras reģionā (Baltic Supply); 

Mr. Andris Spulis – biedrības valdes loceklis, "Latvian Logistics Chain Cluster" klastera koordinators, "KOMIN" valdes loceklis, līdzīpašnieks;

Dr. Vera Boroņenko – biedrības valdes locekle, Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūta vadītāja, 2009.gadā aizstāvējusi doktora disertāciju par klasteriem, CV

Prof. Dr. Tatjana Volkova – Banku augstskolas rektore, iniciatore un atbalstītāja klasteru ekspertu darba grupas izveidei;  

Ms. Lilita Sparāne – biedrības valdes locekle, „Latvijas Informāciju tehnoloģijas klasteri” izpilddirektors; 

Mr. Uldis Eglītis – biedrības valdes loceklis, SIA „Remedine” izpilddirektors, darbojas Latvijas medicīnas klastera veicināšanas jomā, veic doktorantūras pētījumu par klasteriem; 

Mr. Igors Klapenkovs – biedrības loceklis, veic doktorantūras pētījumu par tūrisma klasteriem, Vidzemes augstskolas lektors; 

Mr. Kaspars Šteinbergs – biedrības loceklis, veic doktorantūras pētījumu par radošajām industrijām – filmu klasteriem Latvijā; 

Mr. Gints Turlajs – biedrības loceklis, doktorantūras students, Latvijas Universitāte;  

Mr. Ifor Ffowcs Williams – Cluster Navigators, Jaunzēlande

kā arī citi dalībnieki un atbalstītāji...

 .